endecsbgat

Obrat společnosti ACS International a počet realizovaných projektů v říjnu letošního roku dosáhl výsledků srovnatelných za celý rok 2017

Společnost ACS International v Příbrami hodnotí dosavadní výsledky letošního roku velmi pozitivně.
18Apr

Celkový počet realizovaných projektů na konci měsíce října je shodný s počtem projektů za celý loňský rok 2017. Pokud bude stejně úspěšné i poslední čtvrtletí roku 2018 dosáhne společnost velmi dobrý výsledek. Při průběžném hodnocení výsledků je zajímavé porovnání počtu projektů, ale mnohem významnější je finanční výsledek, který byl za tři ukončená čtvrtletí taktéž srovnatelný s rokem 2017. Tyto pozitivní výsledky jsou odrazem nejen dobré ekonomické situace, ale i skvělého přístupu zaměstnanců a kvalitního vedení společnosti ACS.