endecsbgat

Výroba rozvaděčů v ACS International v Příbrami je od II.Q roku 2018 permanentně vytížena

Výroba rozvaděčů jako součást projektů elektro engineeringu má shodně s nárůstem celkového obratu společnosti stoupající tendenci.
23Jun

Od II.Q letošního roku je naše výroba naplněna a pružně pracujeme s termíny výroby tak, abychom splnili zadané požadavky našich zákazníků, ale i interních pracovníků, kteří potřebují včas tyto dodávky do našich projektů. To byl hlavní důvod rozšíření počtu našich pracovníků, ale i vybavení a nákup nových technologií, jejíž výsledkem je zvýšení efektivity práce. Většina našich výrobků je pro průmyslové účely, některé menší rozvaděče junction boxy slouží pro propojení technologií, což je asi třetina naší výroby. Velké rozvaděče jsou určeny pro řízení technologií.