endecsbgat

Project

15Mar

ACS International je vděčná za tuto velkou příležitost být součástí projektu San Sebastian, jedné z nejčistších spaloven odpadu na světě. Koncept zařízení pro nakládání s odpady zahrnuje dvě spalovací linky s roční kapacitou 200 000 tun komunálního odpadu. Elektrická energie generovaná ze spalování odpadu zásobuje více než 45 000 domácností. ACS odborníci byli poptáni na indiviální zkoušky ale díky našemu nasazení a skvělé práci byli naše kompetence rozšířeny. Nakonec jsme pomáhali s uváděním do provozu.