endecsbgat

Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.
 
Příslušná osoba: Lucie Zápotočná
Telefon: +420 311 219 190
E-mail: lucie.zapotocna@acs-e.com
 
Tyto kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.
 
Možnosti podání oznámení
V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.
 
Doporučený způsob bezpečného podávání případných oznámení je prostřednictvím aplikace:
Nenech to být z Google Play či App store, nebo přes webovou stránku: www.nntb.cz - Chci něco oznámit - Moje organizace a zadání kódu: 3zTfCVJvQo. Přímý odkaz www.nntb.cz/c/x0nw7m7u
 
Při použití aplikace v mobilním telefonu stačí naskenovat tento QR kód:
 

Další možnosti podávání oznámení:   Co je považováno za oznámení dle Zákona? Pokud upozorníte na jednání, které:   Fyzické osoby, které mohou dle shora uvedeného zákona činit oznámení o možné protiprávní činnosti:
 

Ochrana osobních údajů Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.   Vyloučení Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.This site is registered on wpml.org as a development site.