endecsbgat

Hledáte inženýrské řešení?

Závislost společnosti na elektro systémech v posledních desetiletích překotně stoupla. Správně navržený a nainstalovaný systém tak může výrazně zvýšit výkon zařízení. Zatímco kvalifikovaná a pravidelná údržba zajistí jeho hladký provoz, prodlužuje životnost a šetří energie.

Engineering Solutions

Titel

Subline
Client Diefffenacbher
Duration: 2015
Type of plant / technology: MDF
Location: Mexico

Lorem Upsum orem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum Stet clita kasd gubergren.

Solutions from ACS

Návrhy a projektování elektrotechnických systémů

Závislost společnosti na elektro systémech v posledních desetiletích překotně stoupla. Správně navržený a nainstalovaný systém tak může výrazně zvýšit výkon zařízení. Zatímco kvalifikovaná a pravidelná údržba zajistí jeho hladký provoz, prodlužuje životnost a šetří energie. Elektro oddělení naší společnosti nabízí řešení vytvářená přímo podle konkrétních požadavků zákazníka – včetně návrhů a projektů elektro systémů pro jednotlivé komponenty a rozvaděče jak pro nízkonapěťové, tak i vysokonapěťové rozvodné soustavy.
Elektro oddělení dělíme do tří oblastí:

instalace
reší návrhy

specialisté pro průmyslové instalace řeší návrhy a projekty klasických elektro rozvodných systémů v průmyslovém a energetickém sektoru, projektují a navrhují elektrické distribuční a pomocné sítě, UPS nebo systémy baterií a napájení.

rozvadece projektují

odborníci navrhující rozvaděče projektují tato zařízení pro řídicí systémy (DCS) a PLC systémy. Disponujeme vysoce kvalifikovanými programátory, kteří vyvíjejí algoritmy funkčních diagramů a vytváří logická schémata podle funkčního požadavku zákazníka. Naši specialisté jsou certifikovaní i pro programování systémů SCADA na softwarech Wonderware a WinCC.

VN technologií

v oblasti VN technologií se zaměřujeme na technická řešení a návrhy rozvodných stanic, kde umíme navrhnout kompletní řešení pro rozvodnou stanici včetně řídicích a ochranných systémů.

Používáním nejmodernějších elektrotechnických systémových softwarů EPLAN, EngineeringBase a COMOS zajistíme bezproblémovou spolupráci v průběhu celé fáze projektování. Zaměřujeme se na nové technologické trendy a navzájem sdílíme naše zkušenosti i rozsáhlé znalosti. Snažíme se trvale zvyšovat profesní dovednosti našich zaměstnanců, proto často organizujeme odborné semináře a školení. Nastavujeme vlastní vzdělávací systém, abychom drželi krok s posledními trendy v moderních technologiích.
Stavět na dokonalosti našich projektů a řešení pro nás není jenom fráze, je to slib daný zákazníkům.

 • Basic design
 • Detail design
 • Projektování automatizačních a I&C systémů
 • Návrhy digitálních řídicích systémů
 • Návrhy řídicích & ochranných systémů
 • Výroba řídicích rozvaděčů a skříní
 • Instalace na místě stavby
 • Řízení kvality jakosti
 • Projektová technická dokumentace
 • Řízení projektu

Strojní inženýrství

Naši zákazníci premýšlí každý den o tom, jak provozovat svoje zarízení s co nejnižší spotrebou zdroju a s co nejnižšími emisemi spalin. Zvyšování úcinnosti je hlavním úkolem a výzvou v každém prumyslovém odvetví, kde je nutné trvale optimalizovat procesy tak, aby byla v budoucnu zajištena konkurenceschopnost. Trvalá optimalizace procesu šetrí zdroje, maximalizuje výkon a výsledky, zlepšuje udržitelnou ochranu životního prostredí a poskytuje dlouhodobé výhody oproti konkurenci. Naši odborníci se specializují na zefektivnení vašich procesu, vždy zohlednují potenciální slabá místa v procesním retezci a pomáhají zavádet všechna navržená vylepšení. Pokud plánujete postavit novou výrobní linku, zvýšit kapacitu stávajícího zarízení nebo kompletne automatizovat celý proces, mužete se spolehnout na naše odborné zkušenosti pri navrhování, projektování a zavádení udržitelných procesních rešení. Naši procesní a systémoví inženýri a odborníci dokáží prenést všechny myšlenky a návrhy v realitu.

Na základe vašeho zadání najdeme správné nastavení a optimální rešení všech vašich problému, která budou odpovídat požadovanému rozpoctu i termínum. Poskytujeme návrhy a rešení procesu pro zákazníky z ruzných prumyslových oboru pocínaje odsírením spalin pro elektrárny, prumyslové podniky i chemický prumysl. Pracujeme spolecne s vašimi zamestnanci nebo sami navrhujeme, implementujeme, zavádíme a optimalizujeme nové nebo vylepšené procesy prímo behem fáze najíždení a spouštení vašeho zarízení nebo behem pravidelné údržby, ale vždy v souladu se standardy kvality jakosti platnými u zákazníku. Náš tým techniku a inženýru poskytuje spolehlivou podporu behem fáze FAT a dokáže zajistit konecné doladení všech opatrení prímo na daném míste – naši odborníci jsou pripraveni vám kdykoli pomoci ve všech fázích realizace projektu.

Výrobky:

 

 • Zvyšování výrobní kapacity
 • Zlepšování spotreby a využívání zdroju
 • Snižování provozních nákladu
 • Snižování množství odpadu nebo vytvárení nežádoucích vedlejších produktu
 • Snižování prostoju
 • Koordinace pri spouštení a zkušebním provozu procesních systému od zacátku až do konce
Quality Standards:

 

 • EEU 2006/95/EC
 • EEU 2004/108/EC
 • EEU 2006/42/EC
 • EEU 2011/65/EU
 

 

 • EU 2014/35/EU
 • EN ISO 9001
 • EN ISO 12100
 • EN 60204-1
 

 

 • EN 62061
 • EN ISO 13849-1
 • EN 61439-1
 • EN 61439-2

Návrhy procesních zařízení

Naši zákazníci přemýšlí každý den o tom, jak provozovat svoje zařízení s co nejnižší spotřebou zdrojů a s co nejnižšími emisemi spalin. Zvyšování účinnosti je hlavním úkolem a výzvou v každém průmyslovém odvětví, kde je nutné trvale optimalizovat procesy tak, aby byla v budoucnu zajištěna konkurenceschopnost. Trvalá optimalizace procesů šetří zdroje, maximalizuje výkon a výsledky, zlepšuje udržitelnou ochranu životního prostředí a poskytuje dlouhodobé výhody oproti konkurenci. Naši odborníci se specializují na zefektivnění vašich procesů, vždy zohledňují potenciální slabá místa v procesním řetězci a pomáhají zavádět všechna navržená vylepšení.

Pokud plánujete postavit novou výrobní linku, zvýšit kapacitu stávajícího zařízení nebo kompletně automatizovat celý proces, můžete se spolehnout na naše odborné zkušenosti při navrhování, projektování a zavádění udržitelných procesních řešení. Naši procesní a systémoví inženýři a odborníci dokáží přenést všechny myšlenky a návrhy v realitu. Na základě vašeho zadání najdeme správné nastavení a optimální řešení všech vašich problémů, která budou odpovídat požadovanému rozpočtu i termínům. Poskytujeme návrhy a řešení procesů pro zákazníky z různých průmyslových oborů počínaje odsířením spalin pro elektrárny, průmyslové podniky i chemický průmysl. Pracujeme společně s vašimi zaměstnanci nebo sami navrhujeme, implementujeme, zavádíme a optimalizujeme nové nebo vylepšené procesy přímo během fáze najíždění a spouštění vašeho zařízení nebo během pravidelné údržby, ale vždy v souladu se standardy kvality jakosti platnými u zákazníků. Náš tým techniků a inženýrů poskytuje spolehlivou podporu během fáze FAT a dokáže zajistit konečné doladění všech opatření přímo na daném místě – naši odborníci jsou připraveni vám kdykoli pomoci ve všech fázích realizace projektu.

 • Zvyšování výrobní kapacity
 • Zlepšování spotřeby a využívání zdrojů
 • Snižování provozních nákladů
 • Snižování množství odpadu nebo vytváření nežádoucích vedlejších produktů
 • Snižování prostojů
 • Koordinace při spouštění a zkušebním provozu procesních systémů od začátku až do konce

Strojní inženýrství

Spolehlivý návrh a efektivní údržba zvyšují ziskovost a zajišťují hladký provoz v rámci celého cyklu životnosti průmyslového závodu nebo zařízení. Naši strojní inženýři se specializují na návrhy jednotlivých komponentů zařízení i celých funkčních celků zejména pro technologie snižování emisí (FGD, DeNOx, DeHg). Pracujeme se softwary AutoCad a PDMS, což garantuje nejenom vysokou kvalitu koncepčního návrhu, ale i projektové dokumentace.

Provádíme předběžné výpočty komponentů, studie, specifikace zadávací dokumentace, posuzování a vyhodnocování nabídek a výběrových řízení a rovněž zajišťujeme koordinaci sub-dodavatelů a montáže na místě stavby. Naše technická řešení jsou navržena podle nejvyšších standardů kvality, optimalizují aktuální postupy činností, minimalizují zásahy operátorů, zvyšují efektivitu a garantují bezpečnost práce. Zároveň jsme schopni spolehlivě navrhnout vhodné technické řešení pro jakékoli technologie, protože víme, jak je důležité mít řešení, které je flexibilní a uživatelsky pohodlné. Zaměřujeme se na snadnou přístupnost a zjednodušujeme údržbu vašeho zařízení. Naším cílem je vytvářet udržitelná řešení podle požadavků zákazníka, která se bezproblémově začlení do stávajícího technologického zařízení. Tým našich strojních inženýrů rád čelí výzvám, navrhuje a hledá perfektní řešení v úzké spolupráci s našimi zákazníky. Od návrhu konceptu až k realizaci můžete čerpat výhody našich výjimečných služeb postavených na pevných základech zkušeností a inovativního myšlení.

Výrobky:

 

 • Návrhy technologických celků
 • Návrhy jednotlivých komponentů zařízení
 • Návrhy a projektování funkčních celků
 • Řízení projektů
 

 

 • Dohled při instalaci na stavbě
 • Řízení kvality jakosti
 • Výběrová řízení

Reference z oblasti inženýringu

Bez ohledu na kvalifikaci, kterou budete potřebovat, jsme si jisti, že máme kompetentního a důveryhodného pracovníka, který vám pomůže s vaším projektem. Zeptejte se nás!